Rekrutacja

INFORMACJA DLA RODZICÓW

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2020/2021

Wyniki rekrutacji uzupełniającej
będą opublikowane w dniu 17.06.2020r.
w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
na stronie internetowej przedszkola.

            Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka
należy przesyłać na pocztę mailową przedszkola w dniach 18 – 25.06.2020r.

____________________________________________________________________________

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2020/2021 

Dyrektor przedszkola informuje
o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej – wolne 3 miejsca.

Zainteresowani rodzice mogą składać ponownie wnioski
w terminie od 25.05.2020 r. do 2.06.2020 r.
drogą mailową na pocztę przedszkola:

przedszkole187@interia.pl

____________________________________________________________________________

INFORMACJA – REKRUTACJA 2020/2021

Do dnia 08.05.2020 r. trwa potwierdzanie woli
przyjęcia dziecka do przedszkola przez rodziców.
Brak potwierdzenia woli do dnia 8.05.2020 r.
jest jednoznaczne z rezygnacją  przyjęcia dziecka do naszego przedszkola.
W dniu 11.05.2020 r. po godzinie 12.00 wyniki rekrutacji
w formie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
zostaną udostępnione na stronie internetowej przedszkola.

____________________________________________________________________________ 

Drodzy Państwo!

Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym
wszystkie informacje dotyczące rekrutacji
znajdują się na stronie internetowej:

https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html?_ga=2.139077875.1503854988.1587553133-920525704.1587553133

____________________________________________________________________________ 

WAŻNE INFORMACJE -REKRUTACJA  2020/21

Zgodnie z treścią rozporządzenia MEN z 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które brzmi:

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek
.

  • Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola nr 187 na rok szkolny 2020/21 zostaną ogłoszone 24 kwietnia 2020r. na stronie internetowej przedszkola oraz wywieszone w przedszkolu.

  • Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola nr 187 są zobowiązani do wypełnienia i przekazania druku potwierdzenia woli  w dniach od 27.04. do 8.05.2020r. Druk należy pobrać ze strony naszego przedszkola (poniżej)
    i dostarczyć  elektronicznie w formie skanu lub zdjęcia na pocztę mailową przedszkola przedszkole187@interia.pl

Druk potwierdzenia woli w formie elektronicznej  należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 8.05.2020r do godz.14.00
ze względu na zamknięcie urzędowego systemu rekrutacyjnego.

Uwaga !

Brak potwierdzenia woli w tych dniach tj. 27.04-8.05.2020
jest jednoznaczne z rezygnacją  przyjęcia dziecka do naszego przedszkola
.

 Dyrektor przedszkola Ewa Zajączkowska

Potwierdzenie woli – DRUK

____________________________________________________________________________


Szanowni Państwo!

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
w Samorządowym Przedszkolu nr 187 im. „Pod Lipami” informuje,
zgodnie z rozporządzeniem MEN Departamentu Informacji i Promocji
z dnia 26 marca 2020 r., że wyniki rekrutacji będą udostępnione
na stronie internetowej przedszkola od dnia 24.04.2020 r.

Z dniem 31.03.2020 godz. 16.00 etap rekrutacji
przyjmowania wniosków zostanie zamknięty.

________________________________________________________________________________________________

Rekrutacja do przedszkola

Do 31 marca br. trwa rejestracja wniosków
w elektronicznym systemie rekrutacji do krakowskich przedszkoli i szkół podstawowych.
Jednym z jej elementów jest konieczność dostarczenia podpisanego wniosku
do placówki pierwszego wyboru.
Mając jednak na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa
związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2,
podpisane wnioski można przesyłać do przedszkoli i szkół podstawowych
także w formie skanu lub zdjęcia dokumentu.

Potwierdzeniem kryterium dotyczącego szczepień powinno być
pisemne oświadczenie rodzica oraz ksero książeczki szczepień
ze względu na konieczność ograniczenia wizyt w ośrodkach zdrowia.

____________________________________________________________________________

REKRUTACJA TRWA OD 02.03.2020-31.03.2020.
Wnioski przyjmowane są w godzinach urzędowania kancelarii.
Wnioski wraz z załącznikami należy pobrać ze strony Portalu Edukacyjnego Miasta Kraków.

 Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków:


Zapraszamy do śledzenia poniższej strony internetowej, gdzie na bieżąco będą pojawiały się informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli:
http://portaledukacyjny.krakow.pl/196882,artykul,rekrutacja.html