Strona główna

Kraków, 21.10.2020r.

Drodzy Rodzice!
W związku z nasilającym się rozwojem pandemii w woj. małopolskim
zwracam się ponownie z prośbą o przestrzeganie procedury  COVID -19
obowiązującej w naszym przedszkolu oraz pozostałych wytycznych.
Proszę dbać o swoją odporność, zdrowie.
Jeśli pojawi się wynik pozytywny wśród moich pracowników
lub dzieci będą Państwo poinformowani.
Z poważaniem
dyr Ewa Zajączkowska

____________________________________________________________________________

Kochani Rodzice !!!

W imieniu własnym i moich koleżanek pragnę serdecznie podziękować za współpracę z Wami,
zabawę z Waszymi dziećmi i docenienie naszej codziennej pracy. 

Dyrektor Ewa Zajączkowska 

https://drive.google.com/file/d/1G_FeeHbfUFzRpzuHWqkJ0qDKoIk8mxZp/view?usp=sharing


Kraków, 01.09.2020r.

Szanowni Państwo !

Biorąc  pod uwagę bezpieczeństwo dzieci i Państwa uwagi dotyczące czasu pracy
poszczególnych grup z dniem 2.09.2020 r. wprowadzam zmianę funkcjonowania oddziałów:

I gr. 7.30 – 16.00
II gr. 7.00 – 17.00
III gr. 6.45 – 16.45
IV gr. 7.10 –  16.00
V gr. 7.00 – 17.00
VI gr. 7.30 – 16.20
VII gr. 7.10 – 16.00

Przedszkole będzie otwarte w godz. 6.45 – 17.00

W bardzo wyjątkowych sytuacjach można dziecko przyprowadzić wcześniej lub odebrać później.
W tym czasie będzie przebywać w innej grupie.

W związku z pandemią zależy nam, aby jak najmniej dzieci przebywało w innych grupach,
dlatego proszę o przestrzeganie godz. pracy poszczególnych oddziałów.

____________________________________________________________________________

 Kraków, 31.08.2020r.

Drodzy Państwo!
Prosimy o zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa (załącznik 1),
zgodnie z którą funkcjonować będzie nasze przedszkole
w roku szkolnym 2020/2021.

Ponadto rodzice zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia (załącznik 2)
i przesłania go drogą mailową na adres e-mail przedszkole187@interia.pl
Załącznik 1 – PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
Załącznik 2 – OŚWIADCZENIE RODZICA

____________________________________________________________________________

„Dzieci mają wręcz cudowną moc,aby zmieniać się we wszystko,
w co tylko zapragną-my im w tym pomożemy!”

(Jean Cocteau)

Nasze przedszkole jest przedszkolem artystycznym,
promującym sport i zdrowy styl życia.
Przedszkole jest miejscem twórczej zabawy, dziecko zaś małym artystą w świecie ruchu, kolorów, dźwięków i słów.
W naszym przedszkolu każde dziecko czuje się bezpieczne,
osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości rozwojowych,
uczy się żyć w zgodzie z ludźmi i przyrodą.
Przedszkole jest przyjazne dla dzieci i rodziców.