Strona główna


Rekrutacja do przedszkola
Zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) kryteria rekrutacyjne oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 podane zostaną do dnia 15 kwietnia 2017 r.

Zapraszamy do śledzenia poniższej strony internetowej, gdzie na bieżąco będą pojawiały się informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli:
http://portaledukacyjny.krakow.pl/196882,artykul,rekrutacja.html


Drodzy Rodzice!

Od 16.02.2017r. zapraszamy po odbiór deklaracji dotyczących uczęszczania dziecka do naszego przedszkola w roku szkolnym 2017/2018. Wypełnioną deklarację należy złożyć w kancelarii przedszkola w dniach 20.02-28.02.


„Dzieci mają wręcz cudowną moc,
aby zmieniać się we wszystko,
w co tylko zapragną-my im w tym pomożemy!”

(Jean Cocteau)

 

Nasze przedszkole jest przedszkolem artystycznym,
promującym sport i zdrowy styl życia.
Przedszkole jest miejscem twórczej zabawy, dziecko zaś małym artystą w świecie ruchu, kolorów, dźwięków i słów.
W naszym przedszkolu każde dziecko czuje się bezpieczne,
osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości rozwojowych,
uczy się żyć w zgodzie z ludźmi i przyrodą.
Przedszkole jest przyjazne dla dzieci i rodziców.