Strona główna

„Dzieci mają wręcz cudowną moc,aby zmieniać się we wszystko,
w co tylko zapragną-my im w tym pomożemy!”

(Jean Cocteau)

Nasze przedszkole jest przedszkolem artystycznym,
promującym sport i zdrowy styl życia.
Przedszkole jest miejscem twórczej zabawy,
dziecko zaś małym artystą
w świecie ruchu, kolorów, dźwięków i słów.
W naszym przedszkolu każde dziecko czuje się bezpieczne,
osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości rozwojowych,
uczy się żyć w zgodzie z ludźmi i przyrodą.
Przedszkole jest przyjazne dla dzieci i rodziców.